iauj
27 مرداد 1401 - 09:19

تولید سویای مرغوب به روش کشاورزی حفاظتی در گلستان

گرگان- کشاورز گلستانی با کشت سویا بر روی بقایای گندم توانست رطوبت خاک را حفظ کرده و سویای به مراتب مرغوب تری کشت کند. دریافت 11 MB دریافت 11 MB دریافت 11 MB11 MBبه گزارش خبرنگار مهر، استان گلستان قطب تولید سویا در کشور است اما خشکسالی و افزایش دما در چند سال اخیر موجب شده محصول بسیاری از کشاورزان به باردهی نرسیده و خوراک دام شود. خبرنگار مهردر حالی که محصول سویای بسیاری از کشاورزان به دلیل گرمای زیاد دچار کاهش عملکرد و حتی نابودی کامل شده است یک کشاورز گرگانی توانست با نگه داشتن بقایای گندم در زمین زراعی و کشت سویا بر روی بقایای گیاه، رطوبت خاک را حفظ و دمای زمین زراعی خود را کاهش داده و محصول سویای مرغوبی کشت کند. یک پژوهشگر آب و خاک در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در کشت تابستانه به خاطر دمای زیاد هوا و میزان تبخیر بالا در کشت‌های دوم باید از بقایای موجود بعد از برداشت کشت‌های پاییزه مثل گندم‌، جو و کلزا حفاظت کرد و آنها را در زمین نگه داشت. خبرنگار مهرکلزامحمد اسماعیل اسدی افزود: کشاورزان باید با کارنده های کشت مستقیم مبادرت به کشت محصولات تابستانه مانند سویا، کنجد، ذرت، آفتابگردان و هندوانه کرده و با حفظ بقایای هم در مصرف آب آبیاری صرفه جویی می‌شود و هم می‌توان محیط زیست را حفظ و از فرسایش خاک جلوگیری کرد. هایجویی
منبع: مهر
شناسه خبر: 612760